March 5th, 2019

Контраиндиковано

http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/3432803/kontraindikovano.html
Затворска болница за ментално оболеле особе у месту Барћелона Поко ди Гото у Италији последња је установа овог типа у Европи. У овој установи бораве друштвено опасне особе које су у стању неурачунљивости починиле неко кривично дело. (Controindicazione, 2016)